HOÀNH PHI HÁN NÔM THƯỜNG DÙNG.

hoanh-phi-han-nom-thuong-dung-425201350155PM.jpg

Trên bàn thờ mỗi gia đình thường treo những bức hoành phi, có khắc chữ Hán-Nôm khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa đầy đủ của những chữ Hán- Nôm này.

 


Chữ Hán Nôm

Âm Hán  Việt

Dịch Nghĩa

Vạn cổ anh linh Muôn thủa linh thiêng
Truy niệm tiền ân Tưởng nhớ ơn xưa
Lưu phúc lưu ân Giữ mãi ơn phúc
Hải Đức Sơn Công Công Đức như biển như núi
Đức Lưu quang Đức độ toả sáng
Phúc lai thành Phúc sẽ tạo nên
Phúc mãn đường Phúc đầy nhà
Ẩm hà tư nguyên Uống nước nhớ nguồn
Khắc xương quyết hậu May mắn cho đời sau
Bách nhẫn thái hoà Trăm điều nhịn, giữ hoà khí

 

Nguồn: nomna.org

Tags :