• 101201242406PM.JPG
  • 111201222220PM.jpg

Phật giáo Việt Nam Nguồn gốc Phật giáo VN

cach-bai-tri-ban-tho-gia-tien-1210201343534PM.JPG

Cách bài trí bàn thờ gia tiên

Bàn thờ gia tiên, nơi thờ cúng tưởng nhờ tổ tiên là nơi trang nghiêm tôn kính nhât. Thế nhưng phong tục tốt đẹp từ ngàn ...

Xem tiếp »

Tin tức Từ thiện Thông báo Ủng hộ xây dựng chùa

cham-chut-ban-tho-gia-tien-don-tet-427201341242PM.jpg

CHĂM CHÚT BÀN THỜ GIA TIÊN ĐÓN TẾT!

Chăm chút bàn thờ là cách để con cháu bày tỏ lòng kính yêu và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, những người đã khuất, ...

Xem tiếp »